Utrzymanie ruchu

W zakresie utrzymania ruchu realizujemy kontrakty serwisowe na rzecz firm produkcyjnych i zakładów przemysłowych. Poprzez techniczne utrzymanie ruchu (UR) rozumiemy naprawy oraz konserwację maszyn i urządzeń produkcyjnych, serwisowanie infrastruktury okołoprodukcyjnej takiej jak HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), a także nadzór nad dostawą mediów, czyli zasilanie w energię elektryczną i cieplną, wodę i gazy.
Dodatkowo wykonujemy prace związane z remontami, modernizacją oraz  transferami maszyn i urządzeń.

 

Naszym Klientom oferujemy dwa warianty współpracy:

  • Stałe UR - objęcie pełnej odpowiedzialności za funkcjonowanie i dostępność maszyn, urządzeń lub obiektów Klienta poprzez zorganizowanie pracy ekipy UR na terenie Klienta
  • Usługi Dodatkowe - prace inżynierskie wg wymagań Klienta - diagnostyka i doradztwo techniczne, projekty i realizacje, transfery maszyn, uruchomienia, serwisy, modernizacje oraz rozbudowy maszyn i linii produkcyjnych
Stałe Utrzymanie Ruchu

Efektywność procesu produkcyjnego zależy od dostępności maszyn i urządzeń, czyli stopnia wykorzystania planowanego czasu oraz od strat spowodowanych problemami produkcyjnymi lub ewentualnymi kasacjami wadliwych produktów. Znaczna liczba maszyn i urządzeń, których stan techniczny nie jest nadzorowany, a naprawy prowadzone są wyłącznie w następstwie awarii, jest wykorzystywana do produkcji na poziomie zaledwie 30 - 60%. Okresowe analizy problemów związanych z rodzajem i częstotliwością powstających awarii pozwalają na wykrycie i wyeliminowanie potencjalnych przyczyn niesprawności.

 

Utrzymanie ruchu prowadzone przez QSP realizowane jest jako nieprzerwany nadzór nad maszynami, urządzeniami i instalacjami, analizie przyczyn awarii oraz planowaniu i prowadzeniu prac prewencyjnych. Wykonywanie napraw, przeglądów oraz konserwacji maszyn i urządzeń odbywa się na podstawie:

  • dokumentacji techniczno-ruchowej oraz zaleceń producentów maszyn i urządzeń
  • rzeczywistego czasu pracy
  • danych historycznych i porównawczych o awariach
  • zebranych opinii użytkowników/operatorów
  • własnego doświadczenia

Zebrane informacje służą do analizy i raportowania stanu technicznego oraz awaryjności i efektywności maszyn, co w następstwie umożliwia podejmowanie odpowiednich działań zapobiegawczych lub organizacyjnych.
Głównym kierunkiem działania służb UR jest poprawa efektywności maszyn i urządzeń. Służymy pomocą i wsparciem technicznym w pracy nad wydajnością procesów produkcyjnych przedsiębiorstwa Klienta oraz usprawnianiem metod pracy ludzi.
W ramach umowy outsourcingu usługi Utrzymania Ruchu proponujemy organizację służb UR w oparciu o nowych pracowników lub przejętych pracowników Klienta. W każdym przypadku prowadzimy szkolenia pracowników i wdrażamy własny system zarządzania służbami UR gwarantujący uzyskanie uzgodnionych parametrów jakości usługi.

Usługi Dodatkowe

 Naszym Klientom dodatkowo proponujemy współpracę w obszarze okołoprodukcyjnym wykraczającym poza utrzymanie ruchu. Są to za równo prace związane z:

  • remontami lub modernizacją maszyn i urządzeń
  • budową lub modernizacją instalacji elektrycznych
  • relokacją maszyn i całych linii produkcyjnych

a także całą gamą innych usług inwestycyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą usług technicznych.