Usługi techniczne

Kompleksowa realizacja projektów dla naszych Klientów obliguje nas do dostarczania kompletnych usług i rozwiązań konstrukcyjnych w dziedzinach elektryki, mechaniki, hydrauliki i pneumatyki przemysłowej.

Zachęcamy do kontaktu z naszym działem technicznym w celu złożenia zapytania.

Instalacje przemysłowe

Montaż przemysłowych instalacji elektrycznych w zakresie:

 • układania izolowanych przewodów instalacyjnych
 • układania kabli
 • układania przewodów szynowych
 • montażu drabinek i koryt.
Transfery maszyn i linii

Zmiany usytuowania maszyn wewnątrz zakładu, dostarczenie i montaż urządzeń z zewnątrz, przenoszenie całych linii produkcyjnych, jak i całych zakładów. Realizujemy również transfery maszyn z zagranicy.

Diagnostyka maszyn

Osiowanie maszyn i zespołów maszyn przeprowadzamy za pomocą laserowego systemu pomiarowego OPTALIGN smart firmy Pruftechnik.

Służy on do pomiarów osiowania maszyn wirnikowych takich jak pompy, silniki, przekładnie i sprężarki.

 

Wykonujemy:

 • osiowanie maszyn poziomych,
 • osiowanie maszyn pionowych,
 • osiowanie maszyn o złączonych i rozłączonych wałach,
 • pomiar kulawej łapy.

Osiowanie przeprowadzamy bez względu na ograniczoną możliwość obrotu wału (wystarczy tylko 60°), z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej oraz zadanej centrówki, z wyborem dowolnych łap statycznych maszyny, z możliwością wyboru opcji sprzęgła z wałem krótkim oraz pośrednim, 
w zależności od potrzeb stosujemy rozwiązania wykorzystujące jeden lub dwa lasery, dla wałów zarówno w łożyskach tocznych jak  i ślizgowych.

 

Pomiary drgań maszyn przeprowadzamy za pomocą przyrządu VIBSCANNER firmy Pruftechnik.
Przyrząd ten umożliwia mierzenie stanów maszyn, przetwarzanie wyników i diagnozowanie. Pozwala on również na wykonanie analizy widmowej sygnału drganiowego w postaci widm prędkości i przyśpieszeń drgań oraz na analizę widmową obwiedni.

Zarejestrowane pomiary drgań porównujemy z wartościami granicznymi zgodnymi z PN-ISO-10816-3 lub PN-ISO-10816-7 określając w ten sposób ogólny stan drganiowy maszyny.
Dokonujemy pomiarów ogólnego stanu drganiowego takich maszyn i urządzeń jak: silniki elektryczne, przekładnie, sprężarki, turbiny, pompy itp. poprzez pomiar przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia drgań.
Na podstawie dokonanych pomiarów określamy przyczyny występowania drgań w odniesieniu do maszyny lub konkretnego łożyska, o ile znane są jego parametry. W oparciu o analizę widma jesteśmy w stanie określić konkretną przyczynę występowania drgań w maszynie np.:

 • uszkodzenie elementu łożyska tocznego,
 • nadmierny luz oraz niestabilność filmu olejowego w łożysku ślizgowym,
 • niewyważenie elementów wirujących,
 • błędy osiowości,
 • niepoprawne fundamentowanie,
 • rezonans maszyny,
 • pulsacje czynnika roboczego, turbulencje,
 • ocieranie współpracujących elementów maszyny,
 • w silniku elektrycznym uszkodzenie stojana, wirnika, asymetria pola.
Modernizacje maszyn i urządzeń

Modernizacja maszyn, urządzeń oraz całych linii technologicznych prowadząca do zwiększenia bezpieczeństwa, wydajności, ergonomii użytkowania oraz łatwości obsługi technicznej.
Potrzeba modernizacji danego urządzenia może wynikać z inicjatywy wewnętrznej Klienta, nakazów służb dozorowych, często też jest sygnalizowana przez pracowników Qtech w ramach stałej współpracy lub usług doradczych.

Konstrukcje stalowe

Kompleksowe usługi zawierające projektowanie, produkcję i montaż szerokiej gamy konstrukcji stalowych.

Specjalizujemy się w konstrukcjach stalowych w wielu obszarach: od pomocniczych rozwiązań konstrukcyjnych i zaleceń BHP dotyczących linii technologicznych aż do dużych konstrukcji przestrzennych wolnostojących.

Rozdzielnice nn

Projektowanie, budowa oraz montaż rozdzielnic elektrycznych do rozdziału energii elektrycznej i sterowania urządzeniami wykonawczymi.

Nasi projektanci realizują nawet bardzo złożone projekty urządzeń automatyki i linii technologicznych. Na potrzeby realizowanych zleceń oraz na indywidualne zamówienia projektujemy i budujemy rozdzielnice elektryczne do 1600A oraz rozdzielnice główne budynków, złącza kablowe i tablice licznikowe. 

Pomiary elektryczne

Pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych wykonujemy miernikami firmy Sonel, a każdy pomiar jest dokumentowany protokołem pomiarowym. Wszystkie mierniki posiadają aktualne świadectwa wzorcowania wydane przez Laboratorium Badawczo-Wzorcujące firmy Sonel S.A. 

 

 

Przeprowadzamy kontrolę stanu technicznego instalacji i urządzeń elektrycznych w zakresie: 

 • sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej podstawowej
 • sprawdzania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej (ochrony przy uszkodzeniu)
 • sprawdzania poprawności oraz ciągłości przewodów ochronnych i ich połączeń
 • pomiarów rezystancji izolacji obwodów instalacji oraz urządzeń
 • pomiarów ciągłości przewodów
 • sprawdzenia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania
 • pomiarów instalacji piorunochronnej
 • badania stanu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi

Wykonujemy również pomiary natężenia oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego. Pomiary zakończone są wystawieniem protokołu z pomiarów natężenia oświetlenia zgodnie z normą PN-EN 1838:2005.