O nas

Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm w działaniu pozwala nam być jedną z lepszych firm technicznych działających na rynku. Zachęcamy do zapoznania się z naszą firmą.

Historia

Firma QSP świadczy usługi w zakresie utrzymania technicznego, prac instalacyjnych i doradztwa technicznego już od wielu lat. Początkowo odbiorcami prac były głównie wytwórnie betonu towarowego, następnie działalność została poszerzona o obsługę firm przemysłu meblarskiego, spożywczego i branży automotive, co zaowocowało długoletnimi kontraktami utrzymania ruchu.

 

Od początku istnienia QSP sukcesywnie zwiększa zatrudnienie oraz dba o rozwój swoich pracowników. Obecnie w firmie zatrudnionych jest ponad 70 pracowników, z czego w obszarze wykonawczym pracuje wielu inżynierów i techników z długoletnim doświadczeniem. Pracownicy są szkoleni wewnętrznie jak i przez firmy zewnętrzne. Dysponują także szerokim zakresem potrzebnych uprawnień, m.in. SEP w zakresie eksploatacji i dozoru w grupach I, II i III, UDT, a także spawalniczymi.

 

QSP działa według zasad Systemu Zarządzania Jakością opracowanego zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Obszar usług objętych certyfikacją obejmuje m.in. usługi inżynierskie i projekty outsourcingowe w zakresie utrzymania ruchu maszyn i infrastruktury przemysłowej.

 

Obszar działalności firmy sięga również na rynki zagraniczne. Po udanej współpracy z niemieckim Cegelec Contracting GmbH i polskim Cegelec Sp. z o.o. w trakcie realizowania części „Programu 10+” w spółce Lotos S.A., firma została zaproszona do stałej współpracy z koncernem Cegelec, czego wynikiem był projekt budowy rafinerii gazu ziemnego w porcie Risavika w Norwegii (inwestor Skangass AS, główny wykonawca Linde AG). Poza tym QSP współpracuje z innymi zagranicznymi firmami, gdzie często jest zapraszany jako główny podwykonawca do wielu międzynarodowych projektów m.in. w Niemczech, Danii, Szwecji, Finlandii, a nawet RPA.

Misja

Identyfikujemy potrzeby Klientów skupiając się głównie na infrastrukturze technicznej i informatycznej i zapewniamy kompleksową odpowiedź na te potrzeby. Organizujemy pracę własnych ekip wykonawczych oraz koordynujemy pracę ekip zewnętrznych. QSP jest gotowy świadczyć usługi w dowolnej wskazanej przez Klienta lokalizacji.

 Filozofią działalności firmy QSP jest zajmowanie obszarów, które klienci chcą przekazać firmom zewnętrznym.

Naszym celem jest przyjęcie na siebie odpowiedzialności za sprawne działanie maszyn i urządzeń w Państwa firmie przy minimalnym zaangażowaniu Państwa pracowników. Zakres usług, jest zawsze dostosowywany do indywidualnych potrzeb każdego z naszych Klientów. Jednym z naszych atutów jest wszechstronne wykształcenie i doświadczenie kadry. Stwarza to możliwość szerokiego i kompleksowego spojrzenia na zagadnienie obsługi technicznej w powierzonym nam zakresie.

 

Potrzeby naszych Klientów w zakresie projektowania, dostarczania i utrzymania infrastruktury technicznej zaspokajamy dbając o:

 • zrozumienie potrzeb Klienta i spełnienie jego oczekiwań,
 • indywidualne podejście do każdego Klienta i każdego zlecenia,
 • zapewnienie Klientom usług najwyższej jakości, przy zachowaniu krótkich terminów realizacji.
System Zarządzania Jakością

Wysoka jakość wyrobów oraz usług była i jest priorytetem od początku działalności firmy Qtech Service Partner. W celu zwiększenia zaufania Klientów do naszej firmy, dotychczasowe zasady postępowania zostały dostosowane do wymagań normy ISO 9001.  

 

Polityka Jakości

 

Dostarczanie usług spełniających wymagania i potrzeby naszych Klientów przyczynia się do rozwoju firmy i umacniania jej pozycji na rynku. Pragniemy, aby zadowoleni ze współpracy Klienci powierzali nam coraz szersze obszary swojej działalności, a także systematycznie zwiększali ilość powierzanych nam zleceń.

 

Jakość naszych usług budujemy w oparciu o następujące zasady:

 • Potrzeby Klienta realizujemy szybko i skutecznie
 • Każdego Klienta i każde zlecenie traktujemy indywidualnie
 • Zapewniamy odpowiednie kwalifikacje i kompetencje pracowników
 • Dbamy o bezpieczeństwo pracowników i mienia Klienta
 • Identyfikujemy potrzeby Klienta uwzględniając wymagania funkcjonalne, techniczne i prawne
 • Zawsze kierujemy się zasadą obopólnych korzyści
 • Dotrzymujemy ustalonych terminów i wywiązujemy się z podjętych zobowiązań
 • Analizujemy przyczyny powstawania nieprawidłowości i ciągle się doskonalimy
 • Odpowiednio dobieramy dostawców
 • Gwarantujemy odpowiedni poziom jakości na każdym etapie realizacji usług

 

Systematyczna praca firmy w oparciu o ww. zasady jest podstawą budowy zaufania wobec QSP oraz bazą ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd QSP